Užívateľ: neprihlásený    Prihlásiť   Zaregistrovať sa
Bratislava Londýn Pondelok 17.05.2021. Meniny má Gizela. Poslať pohľadnicu
VYHĽADAŤ  
Lacné ubytovanie v Londýne - lacnejšie to už nejde. House Share ubytovanie od 175 libier na mesiac.
Chat Zoznam blogov Pridaj blog

Festivaly, sviatky a udalosti

Štátnych sviatkov a rôznych iných osláv, festivalov ?i pamätných dní je v Británii požehnane. Najvä?šie oslavy uvidíte zvä?ša v Londýne, no nevynechajte ani iné mestá, kde sa konajú niektoré jedine?né oslavy, napríklad Edinburghský festival alebo známe waleské národné slávnosti Eisteddfod.

Niektoré sviatky a festivaly sú spojené s náboženstvom, kultúrou, iné s históriou alebo krá?ovskou rodinou, niektoré sú zas úplne nové, bláznivé a moderné.

Štátnymi sviatkami sú nasledujúce dni:

  • 1. január – Nový Rok
  • Ve?kono?ný piatok
  • Ve?kono?ný pondelok
  • Prvá májová nede?a – tzv. Royal May Day
  • Posledný májový pondelok – tzv. Spring bank holiday
  • Posledný augustový pondelok – tzv. Summer bank holiday
  • 25. december – Vianoce
  • 26. december – Viano?né sviatky

Ak niektoré zo štátnych sviatkov pripadnú na sobotu alebo nede?u, potom je vo?ným d?om najbližší pondelok.

Ve?ká Noc

Oslavuje sa trošku inak ako u nás, v Británii sa diev?atá a ženy nemusia bá? sp?šky vody ?i bitky. Je to najmä sviatok pre deti, vo ve?kono?ný pondelok sú v mnohých mestách a meste?kách lunaparky s koloto?mi, organizujú sa mnohé sú?aže a hry pre deti, rodi?ia de?om schovávajú sladkosti a iné mali?kosti, ktoré si musia nájs?.

Bank Holiday

Ide o dva dni (jeden v máji, druhý v auguste), kedy sú zatvorené obchody i banky, ?udia chodia na výlety do prírody alebo na pobrežie. V Londýne sa vtedy konáva ve?ký trh v Hampstead Heath.

Narodeniny krá?ovnej

Oslavujú sa najbližšiu sobotu po 9. júne, kedy sa konajú mnohé tradi?né ceremónie a v uliciach sú davy ?udí.

De? Guya Fawkesa (Guy Fawkes Day)

Oslavuje sa 5. novembra, ?o je výro?ie spiknutia z roku 1605 v Londýne (muž menom Guy Fawkes sa pokúsil vyhodi? do vzduchu parlament a krá?a Jakuba I, ?o mu však nevyšlo - spiknutie bolo odhalené a Guy popravený). V tento de? uvidíte v uliciach oh?ové vatry, oh?ostroje a pálenie figurín Guya Fawkesa.

Vianoce

Na rozdiel od mnohých iných európskych štátov Briti neoslavujú 24. decembra. Najdôležitejším viano?ným d?om je 25. december, deti ráno rozba?ujú dar?eky a napoludnie sa koná slávnostný obed. 26. december sa nazýva „Boxing day“, ?udia po?as d?a navštevujú rodinu a priate?ov a ve?er sa zabávajú.

Samozrejme sa oslavuje aj Silvester, a to podobne ako u nás a takmer všade na svete. O polnoci si ?udia pripijú a zaželajú všetko dobré do nového roka, v Londýne sa zhromaždia na Trafalgarskom námestí a oslavujú.


Škótsko a Írsko majú niektoré odlišné sviatky. V Írsku je štátnym sviatkom napríklad 17. marec, de? Sv. Patrika (St. Patrick’s Day). Svätý Patrik je patrónom Írska a na jeho po?es? vychádzajú ?udia do ulíc v mohutných sprievodoch, majú oble?ené zelené šaty, na nich štvorlístky, pijú zelené pivo a oslavujú.

V Škótsku je zas mimoriadne ob?úbený tzv. „Hogmanay“, nie?o ako Silvester, ktorý má pre Škótov vä?ší význam ako Vianoce. Vä?šinou sa zíde rodina a priatelia, dajú si slávnostnú ve?eru, na ktorej nesmie chýba? škótske národné jedlo, tzv. „haggis“ (pomleté srdce, p?úca a pe?e? z ovce uvarené v ov?om žalúdku s ovsenou kašou). Pred polnocou vyjdú mnohí do ulíc, spievajú a tancujú a o polnoci si zaželajú všetko dobré.


V Británii sa konajú mnohé kultúrne festivaly a udalosti ?i zaujímavé podujatia, z toho obrovského množstva vyberáme napríklad:

Keltské oslavy v Glasgowe (od polovice do konca januára) sú jedine?nou ukážkou keltskej ?udovej hudby.

V polovici februára sa v ?ínskych štvrtiach v Londýne a Manchesteri konajú bujaré oslavy ?ínskeho Nového roka.

1. marca, de? Sv. Dávida, sa v celom Walese konajú veselé oslavy.

Koncom marca resp. za?iatkom apríla sa konajú mimoriadne ob?úbené univerzitné preteky vo veslovaní na rieke Temži medzi tímami z Oxfordu a Cambridge.

Posledný májový pondelok sa koná šialená sú?až v Brockworthe, kedy sú?ažiaci kotú?ajú syr dole strmým svahom.

Posledný májový týžde? je v Chelsea rezervovaný pre výstavu kvetov.

Prvú alebo druhú júnovú sobotu sa v Londýne na po?es? krá?ovniných narodenín koná známe „Trooping the colour“, teda striedanie krá?ovskej stráže, jedine?ná jazdecká šou.

V polovici júna je jeden celý týžde? vyhradený jedine?nej svetovej speváckej sú?aži v Cardiffe.

Posledný júnový a prvý júlový týžde? sa v Somersete koná mimoriadne ob?úbený hudobný festival Glastonbury.

Za?iatkom júla nasleduje ?alší ob?úbený festival v meste Llangollen - International Musical Eisteddfod s jedine?nými ukážkami tanca a spevu.

Najlepší keltský hudobný festival na svete uvidíte druhý júlový víkend vo Ffostraol.

Posledný júlový víkend sa v Cambridge koná festival ?udovej hudby, najvä?šia oslava tohto druhu v Anglicku.

V auguste nesmiete zmeška? jedine?ný Edinburghský festival plný úžasnej zábavy.

Najvýznamnejšou udalos?ou vo Walese sú obrovské oslavy Eisteddfod, kde uvidíte rytierske sú?aže, divadlá a mnohé predstavenia.

V polovici augusta sa v Bristole koná ve?ká balónová „fiesta“, kedy sa do vzduchu vypúš?ajú stovky balónov.

Mesto Swansea je v októbri plné hudby, opery, divadla, baletu a mnohých kultúrnych podujatí v rámci Festivalu hudby a umenia.

Toto je len skromná ukážka mnohých podujatí a udalostí oslavovaných v rôznych ?astiach Ve?kej Británie a Severného Írska. Netreba samozrejme zabúda? na známe dostihy ?i golfové turnaje, ktoré sú takisto ve?kými spolo?enskými udalos?ami, konajú sa na rôznych miestach po celej krajine.


Live Chat


Načítavam príspevky.

Zobraziť chat
Úvodná stránka Mapa stránok Vytlačiť stránku Copyright © 2006 Soyamedia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Ste 610254 návštevník od 1.10.2006.