Užívateľ: neprihlásený    Prihlásiť   Zaregistrovať sa
Bratislava Londýn Pondelok 17.05.2021. Meniny má Gizela. Poslať pohľadnicu
VYHĽADAŤ  
Lacné ubytovanie v Londýne - lacnejšie to už nejde. House Share ubytovanie od 175 libier na mesiac.
Chat Zoznam blogov Pridaj blog

Ubytovanie

Možnosti ubytovania sú skuto?ne široké a ?i už preferujete ve?ké hotely so všetkými službami, alebo malé turistické ubytovne, ur?ite budete spokojní. Ceny sú primerané a služby sú na ve?mi vysokej úrovni.

Rezervova? ubytovanie si môžete telefonicky, cez internet, prostredníctvom slovenských cestovných kancelárii ?i priamo na mieste. Na letiskách a staniciach poprípade v centre mesta nájdete turistické kancelárie ?i panely, odkia? si môžete vybrané ubytovanie i rezervova?. Ak si už raz ubytovanie rezervujete, musíte ho záväzne zaplati?, s rušením rezervácie býva niekedy problém. Preto vždy ke? si budete chcie? rezervova? ubytovanie, opýtajte sa, ?i a dokedy ho je možné zruši? bez platenia storna.

Ubytovacie kapacity sú hodnotené podobne ako u nás, len namiesto hviezdi?iek to môžu by? korunky ?i iné symboly. Niekedy je však takéto hodnotenie mätúce, pretože môže vyjadrova? len vybavenie hotela (samostatné kúpe?ne, televízor na izbe, at?.) a nie nevyhnutne kvalitu. Dobré je spo?ahnú? sa na typy od priate?ov ?i známych alebo renomovaných turistických sprievodcov.

V Británii sa nenachádza mnoho ve?kých hotelových sietí, vä?šina hotelov je v súkromnom vlastníctve. Hotely sa líšia ve?kos?ou a ponúkanými službami, všeobecne platí, že v Londýne sú drahšie ako inde, vo vidieckych oblastiach sú lacnejšie ako v mestách. V Londýne sa dá nájs? hotelová izba pre dvoch aj za £ 30, ak si potrpíte na pohodlie a luxus, rátajte aj s cenou £ 80 ?i £ 150.

Typické pre Britániu je aj ubytovanie v prestavaných hradoch ?i š?achtických sídlach, ktoré majú jedine?nú atmosféru. Ceny sa samozrejme líšia, no všeobecne je tento typ ubytovania o ?osi drahší.

?alším ob?úbeným typom ubytovania je tzv. „Bed and Breakfast“, teda noc?ah s ra?ajkami. Typický je najmä pre menšie meste?ká a vidiecke oblasti, dal by sa prirovna? k ubytovaniu na súkromí, ke?že ide o menší rodinný typ ubytovacej kapacity. Ceny sú v porovnaní s hotelmi omnoho nižšie, minimum je £ 15 vo vidieckych oblastiach (v mestách to bude viac), vo vä?šom ?i „honosnejšom“ sídle sa ceny môžu vyšplha? až na £ 70–100. Tieto ubytovania nájdete pod?a vyvesenej zna?ky B&B.

Odporú?a sa radšej si kúpi? dobrého sprievodcu a ubytovanie si rezervova? vopred než blúdi? a h?ada? vo?né izby, najmä po?as dovolenkových období sa vám to nemusí podari?.

O ?osi vä?šie a drahšie sú tzv. „guest houses“, tieto sa nachádzajú najmä v turistických centrách a ob?úbených destináciach. Nechýbajú ani motoresty „motor lodges“ ležiace blízko dia?nic a dôležitých komunikácií.

Najmä pre mladých ponúkajú po?as leta ubytovanie aj internáty, cena za jednolôžkovú izbu je okolo £ 10 – 20. ?alšou možnos?ou sú hostely, ktoré zabezpe?ujú lacné a jednoduché ubytovanie. Ich úrove? je rôzna, ceny sa pohybujú od £ 10 nahor. ?lenovia International Youth Hostel Federation majú rôzne z?avy.


Live Chat


Načítavam príspevky.

Zobraziť chat
Úvodná stránka Mapa stránok Vytlačiť stránku Copyright © 2006 Soyamedia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Ste 610258 návštevník od 1.10.2006.