Užívateľ: neprihlásený    Prihlásiť   Zaregistrovať sa
Bratislava Londýn Utorok 19.01.2021. Meniny má Drahomíra. Poslať pohľadnicu
VYHĽADAŤ  
Lacné ubytovanie v Londýne - lacnejšie to už nejde. House Share ubytovanie od 175 libier na mesiac.
Chat Zoznam blogov Pridaj blog

Londýn

Londýn je jedine?né mesto, jedno z najinternacionálnejších na svete. Má za sebou bohatú históriu (je staré už viac než 2.000 rokov) a dnes je hlavným mestom Anglicka i Spojeného krá?ovstva, sídlom krá?ovskej rodiny, parlamentu, vlády a najvyššieho súdu. Je centrom politického, hospodárskeho i kultúrneho života krajiny.

Londýn je obrovský, takže ke? budete cestova? z centra na periférne oblasti, obr?te sa ve?kou trpezlivos?ou. Každá londýnska štvr? (okrem samotného City ich tu je 32) má špecifickú atmosféru a svojich typických obyvate?ov. Mesto sa delí na štyri hlavné ?asti: City, Westminister, East End a West End.

City je finan?ným a obchodným centrom celej krajiny (okolo 20% všetkých svetových transakcií sa uskuto?ní práve v Londýne). Sídlia tu mnohé významné štátne i medzinárodné inštitúcie a organizácie, napríklad londýnska burza, ktorá je najvä?šia na svete, ?i anglická národná banka The Bank of England. Za pozornos? tu stoja najmä dve významné pamiatky – The Tower of London (Londýnska veža) a St. Paul’s Cathedral (katedrála Sv. Pavla).

V Londýne nenájdete ve?mi staré pamiatky, pretože v roku 1666 zni?il viac než tri štvrtiny mesta požiar. Miesto, kde sa ohe? zapálil, dnes pripomína 60-metrový st?p (the Monument to the Great Fire), na ktorý môžete vyjs? a pokocha? sa nádherným výh?adom na mesto.

Katedrála Sv. Pavla je jedine?ným architektonickým skvostom, druhým najvä?ším kostolom na svete hne? po katedrále Sv. Petra v Ríme. Stojí na mieste pôvodnej katedrály, ktorú zni?il ve?ký požiar. Je postavená v barokovom štýle a jej hlavná lo? je dlhá 170 metrov. Okrem iného sa tu nachádzajú aj hrobky známych osobností, napríklad hrobka významného londýnskeho architekta Sira Christophera Wrena (ktorý katedrálu navrhol) alebo vojvodu z Wellingtonu.

Stavba Tower of London, jedna z najob?úbenejších turistických atrakcií, sp??ala po?as histórie množstvo funkcií – bola pevnos?ou, väzením, popraviskom, mincov?ou, krá?ovským sídlom i súdnym dvorom. Za?al ju stava? už Viliam Dobyvate? a dnes je to jedine?né historické múzeum, kde môžete okrem iného vidie? aj anglické korunova?né klenoty, zbrane ?i samotné väzenie.

Nevynechajte ani most Tower Bridge, ktorý je jedným zo symbolov mesta.

Juhozápadne od City leží turisticky mimoriadne vyh?adávaná ?as? Westminister. Ak sa City považuje za obchodné centrum krajiny, Westminister je centrom administratívnym. Sídli tu viacero ministerstiev ako aj sám ministerský predseda (na známej Downing Street).

Srdcom tejto oblasti je Westminister Abbey, starobylý kostol z 11. storo?ia, ktorý bol však viackrát prestavaný. Je hlavným sídlom anglikánskej cirkvi, tu sa korunujú všetci britskí panovníci, konajú sa tu krá?ovské svadby i pohreby a je tu pochovaných množstvo významných osobností (politikov, ?lenov krá?ovskej rodiny i umelcov). Môžete tu vidie? tiež korunova?ný trón zo 14. storo?ia alebo pamätníky venované slávnym anglickým básnikom.

Oproti sa nachádza budova parlamentu (the Houses of Parliament) postavená v neogotickom štýle na mieste starého Westministerského paláca, ktorý zni?il ohe?. Ne?aleko je ?alší svetoznámy symbol Londýna – takmer 98 metrov vysoký Big Ben. Big Ben však v skuto?nosti nie je meno hodín, ale meno zvonu, ktorý bol pomenovaný po svojom stvorite?ovi Sirovi Benjaminovi Hallovi.

Na ?avo od Westminister Abbey leží krá?ovské sídlo Buckingham Palace a pred ním neodmyslite?ný monument krá?ovnej Viktórie. Sídlo postavil už v roku 1703 vojvoda z Buckinghamu a turistov dnes pri?ahuje najmä striedanie krá?ovskej stráže. Ur?ite sa cho?te prejs? po nádhernej ulici the Mall vedúcej od Buckinghamu na námestie Trafalar.

?as? West End je zas nákupným a zábavným centrom. Nachádzajú sa tu najdrahšie byty, najlepšie reštaurácie, obchody, divadlá a kluby. Ve?mi známe je Trafalgarské námestie, miesto demonštrácií, bujarých osláv a rušnej dopravy. Neprehliadnute?ný 50 metrov vysoký pamätný st?p je venovaný bitke pri Trafalgare, kde v roku 1805 porazil admirál Nelson Napoleona.

Námestie z jednej strany lemuje Národná galéria s jednou z najvä?ších maliarskych zbierok sveta. Najrušnejším a najhlu?nejším miestom mesta je pravdepodobne Picadilly Circus s luxusnými obchodmi, drahými reštauráciami, kinami a diskotékami. Najkrajšie je v noci, kedy je osvetlené neónovými svietiacimi reklamami.

Ne?aleko leží ?as? Soho, kde dnes žije mnoho pris?ahovalcov, a preto si tu najmä v noci treba dáva? ve?ký pozor. Soho má však špecifickú atmosféru, práve v?aka úzkym uli?kám, malým obchodíkom, pestrým vô?am a reštauráciám ponúkajúcim prevažne zahrani?né špeciality.

East End obývajú najmä príslušníci nižšej pracujúcej vrstvy, uvidíte tu zanedbané a staré domy, ktoré tvoria kontrast k obydliam ostatných spomínaných štvrtí. Obyvatelia East Endu sa nazývajú „Cockneys“ a hovoria špeciálnym variantom angli?tiny, ktorému sa dá len ?ažko rozumie?. Sídlia tu mnohé továrne a výrobné fabriky, dokonca i závody ?ažkého strojárstva.

Londýn je dôležitým dopravným uzlom. Považuje sa za jeden z najlepších prístavov na svete, je tiež najvä?šou európskou leteckou križovatkou a môže sa pochváli? piatimi letiskami (najvä?šie sú Heathrow a Gatwick). Z Londýna vedie železni?ná tra? do všetkých ?astí krajiny.

Londýnske metro je vraj najstaršie na svete a je dobrým spôsobom ako sa pohybova? po meste. Okrem toho tu samozrejme premávajú autobusové linky (i známe „double-deckery“) ?i typické ?ierne taxíky.

Ak by ste chceli v Londýne nakupova?, ur?ite zamierte do West Endu, kde sa nachádzajú najrušnejšie obchodné ulice a strediská. Známou nákupnou ulicou je napríklad Oxford Street alebo Regent Street. Na Bond Street nájdete umelecké galérie, starožitníctva a klenotníctva. Dobre nakúpi? sa dá aj na ulici Piccadilly vedúcej z Piccadilly Circusu do Hyde Parku, v Kensingtone, Chelsea alebo Covent Garden.
Pouli?né trhy nájdete na Petticoat Lane alebo v Soho.

Londýn je tiež známy roz?ahlými parkami a záhradami a na také ve?ké mesto má neobvykle ve?ký podiel zelene (vyše 170 km²). Najstarším parkom je park Sv. Jakuba (St. James’s Park), no najznámejším je pravdepodobne Hyde Park, kde sa môžete dokonca ?lnkova? ?i previez? na koni. Ob?úbený je tzv. Speaker’s Corner, kde môže každý verejnosti prezentova? svoj názor.

Ne?aleko Hyde Parku sa nachádzajú Kensingtonské záhrady a rovnomenný palác. Palác je dodnes krá?ovským sídlom, no niektoré priestory sú otvorené i pre verejnos?. Regent’s Park je asi najkrajším londýnskym parkom, nechýbajú tu prekrásne záhrady, jazierka a dokonca ZOO.

?o sa týka kultúrneho vyžitia, Londýn je tým pravým miestom. Je svetovým hudobným centrom, a to nie len vážnej, ale aj rockovej, popovej ?i jazzovej hudby. Najvýznamnejšími koncertnými sie?ami sú Royal Festival Hall alebo Queen Elizabeth Hall, fanúšikovia ve?kých rockových ?i popových koncertov zas ur?ite poznajú Wembley Arenu.

Operu a balet môžete vidie? v Royal Opera House alebo Covent Garden. Ke?že Londýn je už od 16. storo?ia divadelným centrom krajiny, nájdete tu dnes množstvo divadiel, z ktorých vä?šina sa nachádza vo West Ende. Národné divadlo sa skladá až z troch divadiel, najvä?šie z nich je Olivier Theatre. Známe sú tiež Lyttelton Theatre, experimentálne divadlo Cottesloe alebo Barbican Centre, kde sa okrem divadla nachádza i koncertná sála, umelecká galéria, nieko?ko výstavných siení, kín i parkov.

Londýn sa tiež môže popýši? množstvom múzeí a galérií, z ktorých najznámejšie je Britské múzeum, jeho sú?as?ou je i britská knižnica s viac než 11 miliónmi výtla?kov. Múzeum predstavuje jedine?né historické zbierky z Egypta, Ázie, ?íny ?i Grécka, nachádza sa tu napríklad i Gutenbergova Biblia a nieko?ko rukopisov známych osobností.

V južnom Kensingtone leží komplex viacerých múzeí, napríklad prírodovedné múzeum, vedecké ?i geologické múzeum. Turisti vyh?adávajú tiež známe múzeum Madame Tussaud’s s obrovskou výstavou voskových figurín známych osobností z histórie, spolo?enského ?i politického života. Pre fanúšikov britskej ma?by je tu Tate Gallery, zbierku umenia rôznych krajín a období si môžete pozrie? vo Victoria and Albert Museum.


Live Chat


Načítavam príspevky.

Zobraziť chat
Úvodná stránka Mapa stránok Vytlačiť stránku Copyright © 2006 Soyamedia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Ste 596555 návštevník od 1.10.2006.