Užívateľ: neprihlásený    Prihlásiť   Zaregistrovať sa
Bratislava Londýn Pondelok 17.05.2021. Meniny má Gizela. Poslať pohľadnicu
VYHĽADAŤ  
Lacné ubytovanie v Londýne - lacnejšie to už nejde. House Share ubytovanie od 175 libier na mesiac.
Chat Zoznam blogov Pridaj blog

Obyvate?stvo

Prvými obyvate?mi Britských ostrovov boli Kelti, ktorí tu žili už v 1. tisícro?í p.n.l. Neskôr sem dorazili Rimania a ich nadvláda trvala až 4 storo?ia. Potom sa ostrovy stali cie?om germánskych kme?ov, ktoré zatla?ili pôvodných obyvate?ov do regiónov dnešného Škótska a Walesu, respektíve Írska. V 11. storo?í sem vpadli Norman?ania a stali sa vládnucou triedou v krajine.

Norman?ania sa postupom ?asu zmiešali s pôvodným anglosaským obyvate?stvom a stali sa tak predkami dnešných Angli?anov. Kelti ostali najmä v spomínaných oblastiach a ich dedi?stvo významne ovplyv?uje dnešnú waleskú, škótsku a írsku kultúru a jazyk.

Národnostné zloženie: belosi (92%, z toho Angli?ania 84%, Škóti 8%, Severní Íri 3%, Walesania 5%), ?ernosi (2%), Indovia (2%), ostatní (4%). Ve?ká Británia je mimoriadne ob?úbeným cie?om najmä mladých ?udí h?adajúcich prácu, emigrantov ?i ute?encov z celého sveta, preto tu najmä vo ve?kých mestách (predovšetkým v Londýne) nájdete ?udí mnohých národností, rás a vierovyznania.

Hustota osídlenia je zna?ne vysoká, okolo 240 ?udí na km². Nižšia je samozrejme v horských a od?ahlých oblastiach, naopak mimoriadne vysoká je na juhovýchode krajiny a samozrejme v Londýne.

Pre cudzincov sú obyvatelia Britských ostrovov jednoducho „Angli?ania“, ?o však nie je úplne správne. Angli?ania sú totiž iba obyvatelia Anglicka, jednej ?asti Britských ostrovov. Okrem nich sú tu Walesania, Škóti ?i Íri, ktorí majú svoje špecifické charakteristiky a pôvodom sa považujú za Keltov, kým Angli?ania majú anglo-saský pôvod. Preto bude lepšie používa? slovo „British“ a nie „English“, ke? budete chcie? hovori? o príslušníkoch celého národa.

Briti sú známi svojou slušnos?ou, zdržanlivos?ou, konzervatívnos?ou ?i rezervovanos?ou. Nie sú však uzavretí a nekomunikatívni ako by ste si mysleli, ide o ve?mi príjemných, milých a priate?ských ?udí.

Majú svoj špecifický druh humoru, milujú svoje súkromie, svoj dom a domáce zvieratká ako aj svoj ?aj, ktorý pijú v ktorúko?vek dennú ?i no?nú hodinu.


Live Chat


Načítavam príspevky.

Zobraziť chat
Úvodná stránka Mapa stránok Vytlačiť stránku Copyright © 2006 Soyamedia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Ste 610269 návštevník od 1.10.2006.